Βραχόκηποι

Μια κατασκευή από υλικά τα οποία μας δίνει η ίδια φύση, σε συνεργασία με φυτά, που θα δένει σαν σύνολο αρμονικά με το περιβάλλον.

Δείτε φωτογραφίες