Μελέτη και σχεδιασμός έργων πρασίνου

Η μελέτη γίνεται με την επίσκεψη εξειδικευμένου γεωπόνου στον χώρο σας, ώστε να υπάρχει σαφής και ακριβής αυτοψία του χώρου. Με την βοήθεια μας και δείχνοντας σεβασμό απέναντι στις ιδέες σας και στα θέλω σας, θα μεριμνούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για ένα έργο το οποίο θα αποδίδει αρμονία σε σχέση  με τον περιβάλλοντα χώρο. Η ‘Κηπεία’ εφόσον ζητηθεί, είναι σε θέση να προσφέρει στον πελάτη κάποιο σχέδιο σε ηλεκτρονική μορφή ή σε τοπογραφικό, πάνω στο οποίο θα μπορούν να γίνονται τυχόν  αλλαγές και  να προβλέπονται  οι ιδιαιτερότητες κάθε εργασίας.

Δείτε φωτογραφίες