Επικοινωνία

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην Παραλία Μαραθώνα, Νάξου 12.

Γεώργιος Παπαδάκης
Τεχνολόγος Γεωπόνος

τηλ. +306948170531
e-mail. info@kipia.com.gr

Τ.Κ. 19 007

Τ.Θ. 3036