Αποκατάσταση λατομείων

Λατομείο 1 Λατομείο 2 Λατομείο 3 Λατομείο 4 Λατομείο 5 Λατομείο 6 Λατομείο 7 Λατομείο 8 Λατομείο 9 Λατομείο 10 Λατομείο 11 DSC04176 DSC04086 DSC03774 DSC03770 DSC03763 DSC03761 DSC03756 DSC03754 DSC03746 DSC03726 DSC03720 DSC03717 DSC02093